7 วิธีหาแนวรับ แนวต้าน สำคัญ

 7 วิธีหาแนวรับ แนวต้าน สำคัญ

ในการเทรดนั้นการหาแนวรับแนวต้านสำคัญๆนั้นมาจากบริเวณเครื่องมือต่างๆ หรือสัญญาณบางอย่างได้บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าบริเวณนั้นมีความสำคัญ ซึ่งสามารถใช้บริเวณนั้นเป็นจุดตัดสินใจในการประกอบการเทรด

  1. Daily และ Weekly moving averages

เส้นค่าเฉลี่ยเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในหมู่เทรดเดอร์ การที่เส้นค่าเฉลี่ยมีความสำคัญในลำดับต้นๆ นั้นก็เพราะว่าหลายคนได้ใช้มันในการประกอบการตัดสินใจ อย่างน้อยๆ 8 ใน 10 ของเทรดเดอร์สายเทคนิคคอลต้องมีอยู่บนกราฟ โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้กันคือ 100 , 200 วัน ใน Time-frame รายวัน และรายสัปดาห์ สามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้านสำคัญๆ ได้เช่นกัน

SMA 100 200

  1. แนวรับ แนวต้าน ของภาพรายวัน และรายสัปดาห์

น้ำหนักของภาพใหญ่นั้นมีมากกว่าภาพเล็กอยู่แล้ว แม้ว่าคุณจะเทรดในราย 4 ชั่วโมง หรือ รายชั่วโมง ควรย้อนกลับไปดูแนวรับ แนวต้านของภาพรายวันและรายสัปดาห์ด้วย เนื่องจากในภาพใหญ่นั้นแนวรับแนวต้านค่อนข้างแข็งแรงกว่าภาพย่อยมาก โดยไม่แนะนำให้ใช้เป็นระดับเดียว แต่ให้ใช้เป็น Zone หรือเป็นช่วงบริเวณนั้น

Support resistance

  1. Trend lines และ Channels

เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ไว้หาแนวรับแนวต้านสำคัญๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของแนวนอน (non-horizontal) ในช่วงราคาเป็น Trend เครื่องมือ 2 อย่างนี้สามารถช่วยหาจุด Re-entry ได้เป็นอย่างอย่างดี อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้ในช่วงที่เป็นการเร่งตัวขึ้น (Trend-accelerating) ของราคาได้เช่นกัน

Trend line and channel

  1. Round numbers

ตัวเลขกลมๆ ฟังดูไม่มีอะไร แต่เป็นที่นิยมของเหล่ารายย่อย ที่มักตั้งออเดอร์กันในบริเวณดังกล่าว ไว้ตั้ง Stop loss หรือจุด Take profit เทรดเดอร์ที่ดีควรใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของรายย่อยนี้

round number

  1. Pivot points

เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นโดย Floor trader (เทรดเดอร์สมัยใช้กระดานเคาะราคาหุ้น) ไว้หาแนวรับแนวต้าน โดยแนวรับแนวต้านในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับราคา OHLC (Open , high , low , close) ของวันก่อนหน้า ดังนั้นในระหว่างวันที่เทรดจะไม่มีการเปลี่ยนแนวรับแนวต้านดังกล่าว แต่หากเปลี่ยน Time frame เป็นรายสัปดาห์ แนวรับแนวต้านก็จะถูกคำนวณจากภาพรายสัปดาห์ก่อนหน้า

P : Central pivot point ที่คำนวณจากราคาของวันก่อนหน้า

S1 – S3 : บริเวณ 3 แนวรับจาก Central P pivot

R1 – R3 : บริเวณ 3 แนวต้านจาก Central P pivot

ในการเทรดการใช้จุด Pivot points ในการเป็นจุดแนวรับ แนวต้าน ไว้เป็นการหาจุดเข้า จุดออกในการเทรด

Pivot point

  1. High Low

เป็น Basic ของเทรดเดอร์ที่อาศัยระดับ High หรือ Low ก่อนหน้าไว้ดูแนวรับ แนวต้าน หรือวิเคราะห์แนวโน้มในช่วงนั้นว่าเป็นลักษณะใด รวมถึงเป็นการบ่งชี้ช่วงเปลี่ยน Momentum หรือเริ่มต้นแนวโน้มใหม่

High Low Close

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com