Bollinger bands (Squeeze)

Bollinger bands (Squeeze)

 

เป็น Trade setup ที่คิดค้นโดย John Bollinger ที่เป็นตัวผู้คิดเครื่องมือ Bollinger bands นี้เอง เลย

 

Bollinger bands ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น โดยเส้นกลางจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ส่วนเส้นบนกับเส้นล่างหรือที่เรียกกันว่ากรอบบน และกรอบล่าง นั้นเป็นมาจากเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน + / – ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) หรือ 2 S.D. นั่นเอง

 

ใน Set up นี้จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Bandwidth ที่ไว้วัดความกว้างของกรอบ Bollinger bands

ซึ่งถ้า

– ค่า Bandwidth อ่อนตัวลงต่ำ หมายความว่า กรอบ Bollinger bands นั้นแคบ แสดงถึงความผันผวนต่ำ

– ค่า Bandwidth ปรับตัวขึ้นสูง หมายความว่า กรอบ Bollinger bands นั้นกว้าง แสดงถึงความผันผวนสูง

 

เงื่อนไขการเทรด

ฝั่ง Long

  1. รอช่วงที่ Bandwidth แตะจุดต่ำสุดในรอบ 120 วัน
  2. เปิด Long ในช่วงที่ราคาปิดเหนือกรอบบนของ Bollinger bands

ฝั่ง Short

  1. รอช่วงที่ Bandwidth แตะจุดต่ำสุดในรอบ 120 วัน
  2. เปิด Short ในช่วงที่ราคาปิดต่ำกว่ากรอบล่างของ Bollinger bands

 

Bollinger bands (Squeeze)

 

ตัวอย่าง USDJPY กับ Set up ในการเทรดรูปแบบนี้ โดยรอจังหวะที่ Bandwidth นั้นทำ Low ต่ำสุดในรอบ 120 วัน ซึ่งแสดงถึงราคาแกว่งตัวในกรอบแคบเตรียมที่ระเบิดขึ้นในอนาคตไม่ช้านี้ และเมื่อราคาขึ้นปิดเหนือกรอบ Bollinger bands ก็เป็นสัญญาณการเปิด Long ตาม เนื่องจากราคาได้เลือกทิศทางในฝั่งขึ้นแล้ว (ส่วน Short ก็ตรงกันข้าม)

ซึ่ง Set up นี้มีหลักการเดียวกันกลยุทธ์ Breakout แต่จะใช้เครื่องมือ Bollinger bands เป็นตัวหาจุดเข้าออก

ลองนำ Set up นี้ไปใช้กันดูนะครับ

 

ทีมงาน : forexbrokersthailand.com